En wat doen we dan met majesteitsschennis?

Wat gebeurt er toch allemaal de laatste tijd? Ik heb altijd tegen mezelf gezegd dat ik nooit over politiek wil bloggen, tenzij het mij erg hoog zit. En blijkbaar zit mij op dat gebied de laatste tijd veel dwars. Zo ook het volgende, dat me zo dwars zit dat ik maar een tweede blog erop knal vandaag.

Om het hele gedoe rond Barack Obama even te ontvluchten keek ik even wat rond op Nu.nl. En ja ook daar valt niet aan Barack Obama te ontkomen. Op zich geheel terecht natuurlijk, want op 20 januari 2009 is in Amerika geschiedenis geschreven. Maar daar had ik gewoon even genoeg van. En het is net alsof de tweede kamer juist dit moment koos, alsof ze het door de inauguratie wilden laten verbloemen. Ik las het volgende:

DEN HAAG – Het kabinet moet het verbod op godslastering afschaffen. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag opgeroepen dit wetsartikel te schrappen.

De meerderheid kwam tot stand dankzij de steun van regeringspartij PvdA. Verder stemden SP, VVD, GroenLinks, PVV, de Partij voor de Dieren en Rita Verdonk voor het voorstel van D66.”Dit is een zegen voor het publieke debat en de vrijheid van meningsuiting”, aldus D66-Kamerlid Boris van der Ham.

Ik ben niet Bijbelvast en het is ook niet vanuit religieuze opvattingen dat dit mij dwars zit, maar het gaat mij gewoon om het principe. Godslastering staat al eeuwen in onze wet, en vertel mij nu maar eens wat er met dat artikel mis is? Want als je dan werkelijk voor vrijheid van meningsuiting bent, schaf dan ook majesteitsschennis af. Begrijp me niet verkeerd ik heb niets tegen onze koningin. Alleen door het ene wetsartikel wel te schrappen en het andere niet, plaats je onze monarch dus wettelijk boven god. En volgens mij heeft het Nederlandse volk, jaren geleden, keihard gevochten om die goddelijke positie van onze monarch ongedaan te krijgen.

Kijk en daar kan ik me dan over op winden. Want we hebben de vrijheid om voor god te kiezen, maar onze monarch wordt gekozen door die ene zaadcel die als eerste die ene eicel bevrucht. Die ene eicel die recht geeft op een koninklijke titel door geboorte. En we mogen straks wel godlasterende woorden uiten, waarmee we de meeste aanhangers van een religie kwetsen, maar we mogen ons niet negatief uitlaten over onze monarch. Onze monarch die niet eens door ons gekozen mag worden, ik vind dat inderdaad een zege voor het publieke debat en de vrijheid van meningsuiting. Om me dan maar even in jeugdige taal uit te drukken 10 kudos voor Boris van der Ham en 0 voor de democratie.

[slider title=”Auteursrecht” nstyle=”display:hidden;”]Het citaat is afkomstig van Nu.nl en het gehele artikel is hier terug te lezen op.[/slider]

What’s my line?

Zo heel af en toe bekruipt me het gevoel dat ik een understudy ben in een toneelstuk dat we met zijn allen opvoeren. Zo’n toneelstuk dat opgevoerd wordt door een vaste cast en waarvan je als understudy altijd denkt dat je niet aan de bak komt, omdat de vaste acteur toch nooit ziek wordt. En als je dan plots moet invallen, dan ben je je tekst vergeten of heb je het script nog nooit ingezien. En terwijl de rest precies schijnt te weten wat ze moeten zeggen, ben je zelf alleen maar aan het hakkelen en tussendoor probeer je te bedenken wat je tekst ook al weer is.

En als dat gevoel me dan bekruipt dan bedenk ik me altijd dat ik eigenlijk blij ben dat ik bijna nooit een rol hoeft te spelen. En denk ik dat het beter is dat je soms onverwachts mag invallen, dan dat je alleen mag invallen tijdens de pauze. Ik heb sowieso niet veel met scripts, ik doe veel liever aan vrije improvisatie. En ik heb in elk geval de mogelijkheid om origineel te zijn en om mijn eigen leven te regisseren.

Het leven waarin ik mag zijn wie ik ben zonder dat er een script is waar in iemand geschreven heeft hoe hij of zij vindt dat ik moet zijn. Waarin ik zelf mag bepalen hoe ik over zaken denk, zonder dat ook dat beschreven staat in een script. En als het gordijn de volgende keer weer open gaat, als ik weer eens in mag vallen, dan schreeuw ik: “Het was niet de buurman die mevrouw A heeft vermoord, het was de zoon van mevrouw A. Nu jullie weten wat het plot is, kan ik weer naar huis om me weer met mijn eigen toneelstuk bezig te houden.”.

Brief aan mevrouw Agnes Kant

Geachte mevrouw Agnes Kant,

Hierbij meld ik mij aan als lid van uw Socialistische partij. Het socialistische idee dat door uw prominenten wordt uitgedragen spreekt mij behoorlijk aan. Graag zou ik samen aan de zijde van de heer Harry van Bommel populistische kreten willen roepen als “Intifada, Intifada, Palestina vrij”. En ook zou ik dan graag zwijgen als andere mensen gaan roepen “Hamas, hamas, Joden aan het gas.”.

Daarnaast spreekt de openheid van uw prominenten mij ook zeer aan. Onlangs heb ik aan mevrouw Anja Meulenbelt mijn mening op haar blog kenbaar gemaakt en zij heeft mijn commentaar bijna per direct verwijderd, een schitterend staaltje van hoe stop ik dingen in de doofpot. Ik vind het namelijk heel verhelderend hoe mevrouw Meulenbelt uitlegt hoe de situatie in Ghaza zich in de afgelopen 40 jaar heeft ontwikkeld. En daarbij vind ik ook dat we de geschiedenis van al die honderden jaren die er aan voorafgaan vooral moeten negeren. En ook vind ik dat mevrouw Meulenbelt geen plagiaat pleegt door de woorden van iemand gewoon onbeschaamd te laten vertalen.

En natuurlijk maak ik als belastingbetaler geen bezwaar tegen het feit dat mensen die een voorbeeldrol hebben als Kamerleden, zich zo openlijk uitspreken. Ik vind het totaal niet erg dat mensen, wiens loon ik voor een deel betaal, woorden roepen die complete volksgroepen kwetsen. En ik vind het ook geweldig dat deze mensen het canaille zo lekker kunnen opzwepen. Dit alles doet mij erg denken aan de periode voor het ontstaan van het huidige Israël, de periode vlak voor de geschiedenis die mevrouw Meulenbelt beschrijft, de naam van uw partij heeft zelfs een gelijkenis.

Ik hoop dat u begrijpt dat dit alles cynisch bedoeld is, en dat ik eigenlijk alleen mijn ongenoegen wil uiten. Hopelijk wordt er als lid van uw partij wel naar mij geluisterd, want naar het electoraat wordt door uw prominenten alleen geluisterd als deze vooral hetzelfde zeggen als dat uw prominenten preken. Ik vind het ronduit beschamend dat mensen die een politieke zetel bevuilen zich schuldig maken aan struisvogelpolitiek. Want als deze twee mensen altijd zo kort door de bocht gaan, dan vraag ik mij af of ze werkelijk gekwalificeerd zijn voor het bedrijven van politiek.

Laat ik dan eerst even terug gaan naar het jaar 0, het jaar waarin Jezus Christus (ook een Israëliër) werd geboren. Toen al werden de Israëliërs onderdrukt door de Romeinen die hun land bezet hielden. Het Romeinse Rijk ging over in het Byzantijnse Rijk dat later omver werd geworpen door de Ottomanen die ook Israël veroverden. En al die tijd werden de oorspronkelijke bewoners van Israël onderdrukt. Tijdelijk werd het Heilig land bezet gehouden door de Europeanen die met hun enige geslaagde kruistocht Jeruzalem wilden bevrijden van de bezetting door de Ottomanen, maar die veldslag is nimmer gevoerd om de Israëliërs te ontzetten. Het Israëlische volk vluchtte deels en verspreiden zich onder andere door Europa. En overal waar ze woonden werden ze voortdurend vervolgd en gekleineerd. Dus om nu te zeggen dat het gehele Israëlische volk uitsluitend als agressor bestempeld moet worden, dat gaat mij iets te ver.

Hopelijk bent u wel instaat om mevrouw Meulenbelt dit stukje van de geschiedenis bij te brengen, want naar mij wil ze niet luisteren. Als ze er mee instemt dan neem ik mevrouw Meulenbelt op mijn kosten mee naar een plaatsje in Polen genaamd Auschwitz . Daar mag ze samen met mij de kamers bezoeken waar het haar ligt opgeslagen van alle mensen die eerst kaalgeschoren zijn en later vergast . Ik zal haar dan persoonlijk dat stukje geschiedenis bijbrengen. Als mijnheer van Bommel er ook prijs op stelt dan mag ook hij op mijn kosten mee.

Ik heb ik altijd geleerd dat men kwaad niet met kwaad moet vergelden. En het oproepen tot een Intifda gaat daar compleet tegen in. Ik ga er vanuit dat een wijs man als mijnheer van Bommel weet wat een Intifada inhoudt en wat ook de werkelijke achtergrond daar van is. Ergens diep in mijn hart kan ik met beide prominenten alleen maar mededogen hebben, ik ga er vanuit dat mijnheer van Bommel zich liet opslepen door de ambiance van de protestmars. En ik ga er vanuit dat mevrouw Meulenbelt het stuk heeft laten plaatsen zonder dat ze precies wist wat er gepubliceerd werd. Want als uw prominenten werkelijk de gedachten verwoorden van uw kiezers, dan hoop ik werkelijk dat uw partij niet het percentage van het Nederlandse volk vertegenwoordigd dat op uw partij gestemd heeft.

Ik zelf weiger kant te kiezen en keur het geweld van zowel Israëlische kant als van Palestijnse kant af. In deze hele kwestie heeft niemand gelijk en aan de andere kant heeft iedereen gelijk. Deze kwestie kan nooit tot een oplossing komen als beide partijen de wapens blijven kiezen. Deze kwestie kan alleen opgelost worden als beide partijen met elkaar in gesprek komen. En in plaats van dat uw prominenten olie blijven gooien op een gloeiende plaat zou ik liever zien dat ze hun energie steken in het proberen om deze partijen nader tot elkaar te brengen. En om dan vooral te zeggen dat men de geschiedenis de geschiedenis moet laten en uitsluitend nog moet kijken naar de toekomst.

Op die manier bespaart u het geld dat u straks kwijt bent aan weer een VN-missie, waar ons kleine landje toch groot in wil zijn. En als dan blijkt dat beide partijen niet tot rede gebracht kunnen worden, verklaar dan heel Israël tot niemandsland en zetel in Jeruzalem een soort van Verenigde Naties van Religies. Waar vertegenwoordigers van alle  geloven die hun oorsprong in Israël hebben, met elkaar in gesprek zijn over hoe zij de kern van hun geloof kunnen overbrengen op hun volgelingen. Die kern waarin we allen onze naasten liefhebben.

Verder wil ik u nog meegeven dat het niet de gehele Israëlische bevolking is die dit geweld gebruikt en goedkeurt, maar slechts een klein deel. Een deel dat aangevoerd wordt door mensen die, net als uw prominenten, het volk vertegenwoordigen. En ik ben er ook van overtuigd dat niet de gehele Palestijnse bevolking uit is op een oorlog.

Als uw partij dan werkelijk zo begaan is met onderdrukte volkeren, waarom hoor ik uw prominenten dan niet over de Tibetaanse kwestie? Dit jaar komt de Dalai Lama naar Nederland. Een man wiens land al jaren door de Chinezen bezet wordt gehouden. Een man die altijd strijd heeft gevoerd zonder ook maar een keer een wapen ter handen te nemen. Een politieke en religieuze leider die zijn bevolking nooit heeft opgeroepen tot gewapend verzet, sterker nog dit altijd heeft afgekeurd. Een toonbeeld voor ieder mens op aarde. En omdat China alle landen ter wereld heeft opgeroepen om niet met de Dalai Lama te praten, wordt deze staatsman in ballingschap niet ontvangen met alle egards waarmee een staatsman normaal wordt ontvangen. Ik hoor uw prominenten hier niet over.

Hierbij zeg ik mijn kortstondig lidmaatschap van uw partij per direct weer op. Ik wil u bedanken voor de tijd die u nam voor het lezen van mijn brief. Mocht u nog vragen hebben dan ben ik altijd bereid om met u in gesprek te gaan en ik ben zelfs bereid om de onkosten daarvan op mijn rekening te nemen. Ik betaal liever de kosten voor een goed gesprek dan belasting dat uitgegeven wordt aan het loon van mensen die zo ontzettend kortzichtig zijn.

Is getekend,

Een bezorgde wereldbewoner

p.s.  Met deze brief wil ik geen politieke kleur bekennen, want het beoefenen van politiek is aan mij niet besteed. Ik voel mij geen Nederlander en ik voel mij geen Europeaan. Ik voel me een bewoner van deze prachtige planeet die wij Aarde noemen. In plaats van mijn tijd te steken in het instandhouden van geografische grenzen geniet ik liever van mijn leven en probeer ik mijn naasten lief te hebben. Daarnaast vind ik dat uw prominenten hun excuses zouden moeten aanbieden aan Kaat, een kleine moeite maar o zo groot gebaar.

[slider title=”van de redactie” nstyle=”display:none;”]Mensen vragen mij of ik vind dat parlementariers hun mening niet mogen geven, want daar worden ze voor betaald. Natuurlijk mogen ze dat, maar dan mis je de hele boodschap van deze post. Al die mensen die zich nu op een verkeerde manier druk maken om Gaza raad ik aan om deze tekst eens goed te beluisteren.[/slider]

Theorie der namen

theo_maassenVanavond was de tweewekelijkse oppas beurt bij vrienden M. en S. En terwijl ik daar op de bank wat aan het zappen was bleef ik hangen bij de 24 uur met… op Nederland 3. Een programma waarin een gast samen met interviewer Wilfried de Jong 24 uur lang in één ruimte doorbrengt. De gast van deze week was Theo Maassen en ik vond hem bijzonder openhartig. En terwijl ik zo naar dat programma keek, kwam een theorie weer opborrelen die ik al jaren heb. Het valt mij altijd op dat mensen met dezelfde voornaam, ook dezelfde karaktertrekken hebben.

Zo creëren wij Theo’s graag een wereld om ons heen die aan onze eigen voorwaarde voldoet. We zijn redelijk fanatiek en kunnen er niet tegen als die door ons gecreëerde wereld verstoord wordt. We zijn soms wat excentriek, ik neem als voorbeelden wijlen Theo van Gogh en Theo Maassen en ook redelijk direct. We hebben altijd een mening en delen die met iedereen die onze mening wel of niet wil horen. Maar we zijn ook lief, meegaand en typische voorbeelden van ruwe bolster blanke pit. En zo zijn er nog tal van gemeenschappelijke karaktertrekken die wij Theo’s gemeen hebben.

Die theorie gaat ook op voor andere namen en ik vind het hele idee enorm fascinerend. En wat ik me dan altijd afvraag is, hoe dit toch komt. Krijgen ouders de namen die ze aan hun kinderen geven van te voren ingefluisterd, of ben je deels wie je bent om de naam die je kreeg? En, wat ik me dan verder afvraag, wat moet je doen als je niet bij je naam past?

De wetmatigheid van het lopen op water

Vandaag zocht ik even wat op in een boek. Ja mensen ik ben blijkbaar nog een van de weinige aardkloten die boeken leest. In dat boek beschreef de auteur de wetmatigheid van het lopen op water: zolang het bevroren is, is het goed te doen. Ik vind hem schitterend en taal-freak als ik ben, zocht ik op de Van Dale naar wetmatig.

wet·ma·tig bn, bw volgens de natuurlijke regels

Als ik die wetmatigheid zo eens goed bekijk is het een prima voorbeeld van de wet van behoud op ellende. Waarom zou je uberhaupt op water willen lopen? Als het ijs te dun is zak je er doorheen, als je te snel over ijs loopt dan glijd je  uit en als er geen ijs op het water is dan kom je geen stap verder? Maar ondanks mijn persoonlijke bezwaren vind ik hem zo mooi dat ik hem graag met iedereen wil delen.

Wow.. Ik heb een karma

aquariusIk geloof niet in horoscopen, want het zijn vaak open deuren die in getrapt worden. En toch zijn er hele volksstammen die dagelijks een horoscoop raadplegen. Ik denk dat de meeste het doen om een bevestiging te krijgen dat alles goed gaat komen, zoiets als een soort van bemoedigend schouderklopje.

Ik weet niet wat mij bezielde toen ik, dolend op het internet, horoscoop in typte in de zoekbalk van Google. Ik kreeg direct heel veel hits en klikte de eerste de beste maar eens aan. Wat me op viel was dat ze de gratis horoscopen zo oppervlakkig mogelijk houden en direct een uitgebreidere horoscoop aanbieden waarvoor dan veel geld gevraagd wordt. Ik vind dat de reinste geldklopperij en al helemaal in zulke onzekere tijden als nu. Juist nu zijn mensen bereid om heel veel geld uit te geven, om alleen maar een bevestiging te krijgen dat hen geen rampspoed zal overkomen.

Ik zelf ben niet benieuwd naar wat de toekomst brengt, alles komt zoals het komt en door dat te accepteren kan ik makkelijker omgaan met teleurstellingen en meer genieten van al het moois dat het leven te bieden heeft. Maar ik las mijn horoscoop voor de zekerheid toch maar eens. En misschien komt het omdat ik mezelf recentelijk heb uitgeroepen tot ambassadeur van het positivisme, ik citeer “Het is in ieder geval één en al positiviteit, dat je uitstraalt en de omgeving vangt dat hier en daar goed op.” , want het lijkt een hele mooie week te worden.

Bron: Jouw-Horoscoop.NL
DE WEEKHOROSCOOP: Waterman
van 05-01-2009 tot en met 11-01-2009

Je zult in de loop van de week het gevoel krijgen, dat iedereen je graag mag. Het is goed dat je je realiseert dat jouw gevoel en stemming ook de werkelijkheid beïnvloeden.

Je zou in deze heerlijke gemoedstoestand met menigeen een relatie willen aangaan en diegene ook met jou. Dat geeft dan hooguit een weelde probleem en wellicht een probleem op het thuisfront.

Het is in ieder geval één en al positiviteit, dat je uitstraalt en de omgeving vangt dat hier en daar goed op. Je voelt je warm en je bent gevoelig voor allerlei indrukken en anderen zijn gevoelig voor jouw karma. En dat gaat de hele week door.

Ieder dag is een goede voor jou en je zou het hooguit op vrijdag het wat rustiger aan moeten doen.

Bedenk dat de leukste contacten onverwacht in jouw leven komen Waterman!

Als ik deze horoscoop mag geloven ga ik veel nieuwe mensen ontmoeten en anderen zijn gevoelig voor mijn karma. Wow. ik heb ook nog een karma en de week eindigt in een orgie.

Tussen al die betaalde horoscopen stond ook nog een gratis karakterbeschrijving volgens de Chinese astronomie, ik ben dus blijkbaar een Tijger. En hoewel ik wel iets in de karaktertrekken herken die ze geven van een Tijger, is er iets in mij dat zegt wat een lariekoek.

tijgergr Tijger
Bron: Jouw-Horoscoop.NL

Tijgers zijn onverschrokken van aard. Door hun manier van doen dwingen ze veel respect af. Ze zijn sterk gericht op het verwerven van macht en men treft hen vaak in leidinggevende posities aan. Ze vinden het heerlijk om in het middelpunt te staan. Tijgers lopen over van activiteit. Door hun drang om maar bezig te kunnen zijn, kunnen ze wel eens te impulsief zijn. Hun moed slaat dan makkelijk om in roekeloosheid.

Anderzijds zijn Tijgers achterdochtig, en dit kan maken dat ze soms iets te lang weifelen. Doorgaans zijn ze echter druk in de weer en slaat hun energie al snel op anderen over. Tijgers houden van andere mensen, op een hartstochtelijke manier. Ze zijn toch al gepassioneerd in alles wat hun aandacht heeft. Alles wat ze doen, doen ze met volledige overgave.

In elke Tijger schuilt een rebel. Tijgers moeten de gelegenheid krijgen om de dingen op hun eigen manier te doen. Toch hebben ze ook aanmoediging nodig en ze hebben ook veel behoefte aan troost als de dingen niet gaan zoals zij willen. Tijgers staan ook open voor de adviezen van anderen, al moeten ze daarvoor door hun trots heen. Ze zijn optimistisch en zullen hun plannen niet snel opgeven.

Ik ben dan soms wel iets te impulsief, maar ik ben zeker niet roekeloos en ik weifel soms iets te lang, maar echt achterdochtig ben ik niet. Gepassioneerd ben ik zeker en ik doe alles vol overgave. Ik moet ook toe geven dat ik soms een rebel ben en doe de dingen graag op mijn eigen manier. Ik sta zeker open voor de mening van anderen, maar ik ben nooit te trots om mijn mening bij te stellen als een ander gelijk heeft. Maar ik ben totaal niet gericht op het verwerven van macht, in tegendeel zelfs. En ik sta ook helemaal niet graag in de middelpunt van belangstelling en naar mijn eigen mening heb ik geen aanmoediging nodig.

Als elke  sterrenbeeld dezelfde karaktertrekken heeft, dan zijn er dus feitelijk maar 12 soorten mensen op aarde? Ik geloof niet in dergelijk hokjesdenken. Elk mens is uniek op zijn eigen manier en dat maakt elk mens dan ook weer zo mooi en fascinerend.

Time is on my side

“Time is on my side” is een nummer van The Rolling Stones. In onze huidige maatschappij is het vaak omgekeerd “Time isn’t a friend of mine”. Ik houd van een goede inhoudelijk discussie, dus niet de eeuwige ja-nee discussies. Ik heb altijd een mening en ben niet te beroerd om mijn mening openbaar te maken. Ik ben niet koppig, want als een ander mij kan overtuigen van zijn gelijk dan ben ik de eerste die zijn mening bijstelt.

Nu heb ik een collega die net als ik ook van discussiëren houdt. Vaak raken we om niks in discussie en die discussie eindigt altijd met dat we allebei hetzelfde bedoelen, maar de dingen net iets anders benoemen waardoor een discussie ontstaat. Deze collega kwam terug van een symposium waarin een spreker vertelde dat niemand meer boeken en documenten leest. Dit was in de context van kennis op doen.

Mijn wereld stortte een beetje in door die opmerking. Ik heb nog immer de ambitie om een boek te schrijven. Waarom zou ik een boek schrijven als niemand meer boeken wil lezen? Ik ben iemand die eerst naar een boekenwinkel loopt als ik in een vreemde stad ben. Waarom? Even de geur van boeken op snuiven zodat er iets vertrouwds is.

Die ene zin heb ik tot me door laten dringen. Waarom lezen mensen geen boeken meer? Deze vraag is deels retorisch. Natuurlijk is het medium boeken niet meer van deze tijd. Ik begon de opmerking in zijn context te plaatsen. Het is niet zo zeer dat mensen geen boeken meer willen lezen. Mensen hebben geen tijd meer om boeken te lezen. Er wordt van je verwacht dat je kennis op doet, want alles moet sneller dan snel. Er wordt van je verwacht dat je alle nieuwe ontwikkelingen beheerst en als je je iets nieuws eigenmaakt dan moet je het al toepassen voor je het helemaal doorgrond hebt. Het is dus niet zo zeer dat mensen geen boeken meer willen lezen, we hebben er geen tijd meer voor.

Recalcitrant als ik ben ga ik dus juist meer tijd vrijmaken voor het lezen van boeken. Niet dat ik me af wil zetten of een statement wil maken, maar gewoon omdat het voor mij ontspanning is. Even je momentje pakken. Want laten we eerlijk zijn een film kijken kan ook heel leuk zijn, maar het lezen van een boek is soms nog leuker. Waarom? Omdat een goed boek onze fantasie prikkelt, we bepalen zelf hoe die personages er uitzien. In plaats van dat we er van uit moeten gaan dat een personage er uitziet zoals de regisseur dat bedacht heeft.

Kerstkaarten

Elk jaar weer sturen we zoveel mogelijk kerstkaarten met als enig doel er zoveel mogelijk terug te krijgen, zodat we daarmee onze buren de ogen uit kunnen steken, want hoe meer kerstkaarten je krijgt, hoe geliefder je schijnbaar bent. Elk jaar neem ik me weer voor om de ontvangen kerstkaarten op te sparen en dan alleen diegene waar “Gelukkig ….” op staat weg te gooien. Op die puntjes staat het nummer van het komend jaar, u kent ze vast wel. En dat gewoon puur om de buren het volgende jaar te choqueren. Maar iedere keer bedenk ik me dan weer dat dat net zo triest is als je zelf een kerstkaart sturen.

Toen het idee voor deze blog begon te borrelen legde ik het idee aan mijn collega’s voor. Een van de collega’s herinnerde zich dat er op zijn middelbare school meisjes waren die, gewapend met een stapel kerstkaarten, de school rond gingen en ze lukraak uitdeelden en passerende medescholieren. Met als enig doel om er dan zoveel mogelijk terug te krijgen, want wat is not done met het kerstkaarten idee? Juist, er geen terugsturen naar iemand waarvan je er zelf wel een kreeg. Maar wat is de waarde van zo’n kerstkaart die een wildvreemde aan je geeft met het oog er zoveel mogelijk terug te krijgen? Toen die kaart geschreven werd was het nimmer de intentie dat jij hem zou krijgen. Ik zie dat net zo’n beetje als hyves. Hoe meer “vrienden” je hebt hoe beter het is voor je ego, want dan kan iedereen zien hoe populair je bent. Eigenlijk is een hyves-vriendschap net zo oppervlakkig als een kerstkaarten vriendschap die je al jaren in stand houdt. Je wil zoveel mogelijk kaarten krijgen, dus stuur je er elk jaar maar weer 1 naar die ene kennis die je al in geen 10 jaar gezien hebt. En die kennis stuurt er uit beleefdheid ook altijd weer een terug.

Ik geloof dat mijn moeder zo’n kerstkaarten vriendschap al meer dan 30 jaar in standhoudt. In het begin was dat nog leuk. Want om om het jaar kwam er dan weer een naam bij en zo wist ze dat haar oude schoolvriendin weer een kind had gekregen. Met dit alles in gedachten en de naderende kerst heb ik mezelf weer eens afgevraagd wat kerst voor mij inhoud. Voor mij is kerst het gezellig samen zijn met vrienden of familie. En juist daarom heb ik die vage kennissen met wie ik al jaren een kerstkaarten vriendschap heb uit mijn adressenbestand gegooid. En voor de kerstkaarten vriendschappen waar ik nog hoop op had schreef ik een persoonlijke boodschap met “Wanneer pakken we de agenda’s weer eens”.